1. Thông tin dự án

Bên Mua: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THE GARDEN
Sản phẩm mua: Cột chắn Inox 2m, In poster (in lên dây cột), biển báo cho cột chắn

2. Hình ảnh thực tế

3. Hợp đồng