1. Thông tin dự án

Bên Mua: CÔNG TY CỔ PHẦN BETA MEDIA – CHI NHÁNH THANH HÓA
Sản phẩm mua: Cột chắn Inox có in logo

2. Hình ảnh thực tế

3. Hợp đồng