1. Thông tin dự án

Bên Mua: Công Ty TNHH Đầu Tư CAPITALAND – Hoàng Thành
Sản phẩm mua: Cột chắn Inox 5m (in poster) + Bảng chỉ dẫn

2. Hình ảnh thực tế

cột chắn Inox cho capitaland

3. Hợp đồng
Dự án cột chắn Inox Capitaland

Dự án cột chắn Capitaland

Dự án cột chắn Inox Capitaland Hoàng Thành