Hotline Hà Nội

Hotline HCM

Gọi lại cho tôi

Nhận báo giá

Công ty Bình Tiên – Biti’s

1. Thông tin dự án

Bên mua: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG BÌNH TIÊN (Biti’s)
Sản phẩm mua: Cột chắn Inox Đen 2m + In poster (in lên dây)

2. Hình ảnh thực tế

Cột chắn Inox dây đen, in chữ
Cột chắn Inox dây đen, in chữ