1. Thông tin dự án

Bên mua: Công ty Cổ Phần Kiến Trúc & Xây Dựng LP Designer
Sản phẩm mua: Cột chắn Inox dây dài 2m + in chữ lên dây

2. Hình ảnh thực tế

Cột chắn Inox 2M LP designer

3. Hợp đồng
Cột chắn LP designer

Cột chắn Inox LP designer