1. Thông tin dự án

Bên Mua: CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TNF
Sản phẩm mua: Thùng Rác Inox

2. Hình ảnh thực tế

thùng rác inox gạt tàn TNF

3. Hợp đồng

Dự án thùng rác ô tô TNF

Dự án thùng rác Inox cho TNF

Thùng rác cho Ô TÔ TNF